Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Kwiecień 2024 r. - AgioFunds