Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Grudzień 2023 r. - AgioFunds