Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Czerwiec 2024 r. - AgioFunds