Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Czerwiec 2023 r. - AgioFunds