Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Wrzesień 2023 r. - AgioFunds