Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Sierpień 2023 r. - AgioFunds