Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Marzec 2024 r. - AgioFunds