Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Marzec 2023 r. - AgioFunds