Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Maj 2024 r. - AgioFunds