Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Kwiecień 2024 r. - AgioFunds