Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ Grudzień 2023 r. - AgioFunds