Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Styczeń 2023r. - AgioFunds