Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ sierpień 2023r. - AgioFunds