Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Październik 2021r. - AgioFunds