Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Marzec 2023r. - AgioFunds