Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Luty 2022 - AgioFunds