Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ czerwiec 2023r. - AgioFunds