Komentarz do wyników Funduszu Globalnej Innowacji FIZ styczeń 2024r. - AgioFunds