Komentarz do wyników Funduszu Globalnej Innowacji FIZ październik 2023r. - AgioFunds