Komentarz do wyników Funduszu Globalnej Innowacji FIZ marzec 2024r. - AgioFunds