Komentarz do wyników Funduszu Globalnej Innowacji FIZ luty 2024r. - AgioFunds