Komentarz do wyników Funduszu Globalnej Innowacji FIZ listopad 2023r. - AgioFunds