KID AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SUBFUNDUSZ AGIO Stabilny PLUS - kat. A 2024-04-26 - AgioFunds