Statut INVALUE MULTI-ASSET KONSERWATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - AgioFunds