Informacje o Funduszu IV Q2022 zgodnie z Art. 34 Statutu Funduszu SGB FIZ AN - AgioFunds