Informacja półroczna o stanie likwidacji LMB FIZAN w likwidacji na dzień 15.03.2024 roku - AgioFunds