Informacja półroczna o stanie likwidacji FORNET NS FIZ w likwidacji - AgioFunds