Informacja półroczna o stanie likwidacji FORNET NFW FIZ w likwidacji na dzień 25.03.2024 roku - AgioFunds