Informacja półroczna o stanie likwidacji EuCO FIZ AN w likwidacji - AgioFunds