Informacja półroczna o stanie likwidacji AWP NS FIZ w likwidacji - AgioFunds