Informacja półroczna o stanie likwidacji AWP NFW FIZ w likwidacji - AgioFunds