Informacja półroczna o stanie likwidacji AWP 2 NS FIZ w likwidacji - AgioFunds