Informacja półroczna o stanie likwidacji AWP 2 NFW FIZ w likwidacji - AgioFunds