Informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów serii A - AgioFunds