Informacja dotycząca podziału certyfikatów inwestycyjnych i otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego pod nazwą Agio Wierzytelności Plus NS FIZ - AgioFunds