Informacja dla ZI SGB FIZAN zwołanego na 24.11.2023 - AgioFunds