III Ogłoszenie o likwidacji AGIO Opportunity FIZ - AgioFunds