GRIT CAPITAL FIZ sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 - AgioFunds