GRIT CAPITAL FIZ sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 - AgioFunds