GPV I FIZ AN Sprawozdanie Finansowe na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds