Ogłoszenie zmian statutu ARIONN FIZ z dnia 09.12.2015 r. - AgioFunds