Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 22.04.2016 r. - AgioFunds