Drugie ogłoszenie o zmianie terminu likwidacji AD ROYAL FIZ AN w likwidacji z dnia 14 czerwca 2024r. - AgioFunds