Dokumenty dla ZI SGB FIZAN na 20.06.2023 - AgioFunds