Ogłoszenie o zmianie Statutu ARIONN MEZZANINE FIZAN w dniu 25.10.2017 r. - AgioFunds