Ogłoszenie nowej daty zakończenia likwidacji AD ROYAL FIZ AN w likwidacji - AgioFunds