Sprawozdanie finansowe SGB FIZ AN na dzień 30.06.2023 r - AgioFunds