Raport bieżący 110 – WANCI za 03.06.2022 - AgioFunds