Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO - AgioFunds