2024 04 15 Półroczny raport o stanie likwidacji Imone FIZ AN w likwidacji - AgioFunds